Lõi lọc than hoạt tính gáo dừa khối đặc Watts® loại bỏ mùi và clo

Picture19

  • Lõi lọc than hoạt tính gáo dừa dạng khối đặc, 5 micron;
  • Đường kính tiêu chuẩn (2-1/2 inch) có độ dài 9-3/4 inch và 20 inch;
  • Loại Full-flow (đường kính 4-1/2 inch) có độ dài 9-3/4 inch và 20 inch;
  • Nhập khẩu từ Mỹ