Lõi lọc cặn Flow-Pro®

Picture11

  • Lõi lọc polypropylene được chứng nhận NSF®.
  • Đóng màng co riêng cho mỗi lõi đảm bảo sự tinh khiết.
  • Có các loại độ rộng của lõi lọc 1, 5, 20, và 50 micron.
  • Có các độ dài 5, 9-7/8, 20, 29-1/4, và 40 inch.
  • Nhập khẩu từ Mỹ.