Lõi lọc trao đổi ion Cation làm mềm nước

Picture10

  • Vật liệu lọc: DOW® cation resin.
  • Khả năng loại bỏ: 800 grain.
  • Lưu lượng thiết kế: 1 gpm.
  • Nhập khẩu từ Mỹ.