Cửa hàng tại Bạc Liêu

Công ty TNHH Nguyễn Triều

Address: 447 – Quốc lộ 1A, Tân Tạo – TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Tel.: (0781) 3952 052 Mobile: 0913 892 272