Hỗ trợ

Watts manufacturer’s authorized letter

Bản xét nghiệm nước thành phẩm Máy RO Tanano

Tải kết quả xét nghiệm nước thành phẩm Máy lọc nước RO Tanano XNN Tanano Thử nghiệm được thực hiện bởi Viện Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt … Continue reading

Hướng dẫn vận hành bộ lọc làm mềm nước van tay 4 cửa Tanano

Tải tài liệu hướng dẫn vận hành bộ làm mềm nước van tay 4 cửa Tanano

Posted in Tải tài liệu | Leave a comment

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống RO Tanano TWF-RO5-PT-M

Tải tài liệu RO Tanano TWF-RO5-PT-M

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống UF Tanano TWF-UF5

Tải tài liệu UF Tanano TWF-UF5

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống RO Tanano TWF-RO5

Tải tài liệu RO Tanano TWF-RO5

TGI nhãn hiệu mới của Watts Water Technologies

Bộ lọc làm mềm nước và hạt lọc làm mềm nước

Thời gian rửa ngược cho một bộ làm mềm nước là bao lâu? Thời gian rửa ngược tối thiểu là 5 phút. Nói chung thời gian rửa ngược thường được nhà máy đặt ngầm định là 10 phút. Nếu nguồn … Continue reading

Posted in Tư vấn | Leave a comment

Một số câu hỏi liên quan đến hệ thống đèn tia cực tím UV

Tôi có nên tắt hệ thống đèn UV khi tôi không sử dụng nó? Không, hệ thống đèn tia cực tím nên được để hoạt động liên tục cho dù bạn đang sử dụng nước hay không. Các bóng đèn … Continue reading

Posted in Tư vấn | Leave a comment

Thông tin xử lý nước Ozone

Ozone sẽ làm hỏng màng lọc? Có. Ozone, clo và các chất oxy hóa khác sẽ làm hỏng màng lọc vĩnh viễn. Ozone là gì? Ozone là một chất khí. Ozone là ba nguyên tử phân tử oxy. Nói chung … Continue reading

Posted in Tư vấn | Leave a comment