Thông tin xử lý nước Ozone

Ozone sẽ làm hỏng màng lọc?

Có. Ozone, clo và các chất oxy hóa khác sẽ làm hỏng màng lọc vĩnh viễn.

Ozone là gì?

Ozone là một chất khí. Ozone là ba nguyên tử phân tử oxy. Nói chung Ozone được viết tắt là 03.

Ozone được tạo ra như thế nào?

Trong khí quyển, do sét đánh vào oxy. Oxy (hai nguyên tử) được chuyển đổi thành Ozone (ba nguyên tử). Một số thiết bị (máy phát Ozone), Ozone được tạo ra “tại chỗ”, bằng cách sử dụng điện áp cao (hiệu ứng corona), và biến đổi oxy vào ôzôn, bằng cách bổ sung thêm một nguyên tử. Ozone không được lưu trữ hoặc vận chuyển như clo.

Ở các thiết bị khác, Ozone sản xuất bằng cách sử dụng hệ thống tia cực tím (Ultra Violet), nhưng họ không hiệu quả như máy phát Ozone.

Ozone là chất oxy hóa mạnh mẽ nhất trong xử lý nước và quá trình khủ trùng, đặc biệt đối với thực phẩm và công nghiệp nước giải khát. Nó là giải pháp thân thiện môi trường và được FDA (Food and Drug Administration – Hoa Kỳ), đánh giá Ozone là GRAS (Generally Recognized as Safe - Công nhận là an toàn).

Ozone có ảnh hưởng đến mùi vị của nước?

Nếu sử dụng đúng cách, không có. Đúng liều lượng là cần thiết cho sự thành công, như là một ví dụ sau đây:

Với chai chất liệu Polycarbonate: 0,2 … 0,4 ppm

  • Hơn 0,5 ppm bạn sẽ thấy có vấn đề mùi vị (Ozone tác dụng với nhựa)
  • Nhỏ hơn 0.2 ppm tác dụng khửtrùng không được bảo đảm

Với chai PET: tối đa 0,2 ppm

  • Cao hơn 0,2 ppm và bạn sẽ thấy có vấn đề mùi vị