Lõi lọc than GAC In-line AICRO

Picture8

  • Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt In-line
  • Kích thước: 2″ x 10″
  • Than hoạt tính gáo dừa dạng hạt
  • Đầu nối 1/4″ FNPT
  • Nhập khẩu Mỹ