Vật liệu Filox™ loại bỏ sắt, mangan, H2S hiệu suất cao

Picture7

  • Vật liệu có hiệu suất loại bỏ cao sắt, mangan, hydrogen sulfide (H2S).
  • Không cần hóa chất để tái tạo vật liệu lọc.
  • Filox™ vượt trội so với các vật liệu truyền thống như Birm® và Greensand.
  • Lưu lượng lọc khử sắt cao (6 gpm/cu.ft service flow; 12-15 gpm/sq.ft backwash rate).
  • Nhập khẩu từ Mỹ.