Calcite

Picture9

  • Vật liệu chứng nhận NSF®.
  • Trung hòa, nâng pH.
  • Nhập khẩu từ Mỹ.