Màng RO gia dụng Filmtec 50 GPD

  • Mã sản phẩm: TW-1812-50
  • Kích thước: 1.8″x11.75″
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 113ºF / 45ºC
  • Áp suất hoạt động tối đa: 125 PSI
  • Công suất: 50 GPD (200 liter/day)
  • Tỷ lệ loại bỏ muối: 96%
  • Nhà sản xuất: Dow