BỘ LỌC NƯỚC SINH HOẠT TANANO C844

  • Mã sản phẩm TWF-C844
  • Công dụng lọc cặn và loại bỏ clo dư, sắt, H2S, Mangan
  • Vật liệu lọc than hoạt tính dạng hạt, hạt Filox-R
  • Lưu lượng lọc từ 1000 – 1500 lít/giờ
  • Bồn lọc bằng Composite 8″x44″
  • Van 3 chiều điều chỉnh tay
  • Có thể lắp đặt ngoài trời
  • Vật liệu lọc thay thế định kỳ từ 1 – 2 năm theo quy mô sử dụng
  • Sử dụng cho nguồn nước máy