BỘ LỌC NƯỚC SINH HOẠT TANANO FILOX-R 500LPH

  • Mã sản phẩm TWF-SS400-FILOX-R
  • Loại bỏ sắt, H2S và mangan
  • Sử dụng tốt nhất cho nguồn nước có hàm lượng sắt dưới 3 ppm
  • Vật liệu lọc Filox-R của Watts USA
  • Lưu lượng lọc 500 – 1000 lít/giờ
  • Bồn lọc băng thép SS304 nhỏ gọn
  • Van 3 chiều điều khiển cơ
  • Có thể lắp đặt ngoài trời
  • Thay thế vật liệu định kỳ tư 2 – 5 năm